Дакриоцистит у взрослых
Разделы сайта

Яка допомога є для матері-одиночці.

Хто така мати-одиначка
Згідно зі ст. 3 Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", матерям-одиначкам покладено такий вид державної допомоги, як допомога на дітей одиноким матерям. Законодавче визначення одинокої матері дано в п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону "Про відпустки": це мати, яка виховує дитину без батька.Визначення терміна "одинока мати" застосовується лише для надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток.
Згідно ж ст. 18-1 Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини. До одиноким матерям також відносяться вдови, жінки, які виховують дитину без батька. До останніх відносяться розлучені жінки, які виховують дітей самостійно, навіть якщо вони отримують аліменти. Самотньою матір'ю вважається і жінка, яка вийшла заміж, але її новий чоловік дитини не всиновив.
Допомога на дітей, зокрема, одиноким матерям, які мають дітей у віці до 18 років, надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Зазначена допомога призначається на кожну дитину незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги і в разі, якщо батько визнаний не беруть участі у вихованні дитини.Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному забезпеченні.
Як отримати допомогу
Згідно з абз. 2 п. Порядку 34? 1751, середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.
До складу сім'ї особи, яка звертається за призначенням вищевказаного допомоги, включаються чоловік (дружина), рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти у віці до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I- IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками, непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям в соцзабез подаються такі документи: 1) заява про призначення допомоги; 2) довідка з РАЦСу про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини, 3) копія свідоцтва про народження дитини, 4) довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї. Останній документ можна отримати, звернувшись в соцзабез, щоб ті здійснили обстеження сім'ї за місцем проживання і склали акт із зазначенням факту проживання дитини з матір'ю.Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному забезпеченні, замість довідки про проживання дитини з матір'ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку. Або максимум до 23 років, якщо дитина вчиться на денній формі навчання. Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців.Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається соцзабезом за місцем їх проживання, але може призначатися і за місцем їх фактичного проживання за умови надання довідки про неотримання вказаної допомоги в соцзабезі за місцем реєстрації.
Не грошима, так святами
Крім матеріальної допомоги, матері-одиначки мають також право на додаткову відпустку. Відповідно до ст. 182-1 КЗпП і ст. 19 Закону "Про відпустки", додаткову оплачувану відпустку надається одинокій матері (батьку), яка (який) виховує дитину без батька (матері), щорічно тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП). У разі наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені ст.ст. 6-8 Закону? 504, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у визначеному порядку. До речі, якщо одинока мама або самотній батько з яких-небудь причин не скористалися своїм правом на таку відпустку в році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, то за ними зберігається право використовувати його в будь-який час. У разі звільнення, незалежно від підстав, таким працівникам може бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпусток. До речі, на відміну від основного і ряду видів додаткових відпусток, термін давності, після якого втрачається право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, не передбачений.
Якщо одинока мати вийшла на роботу до досягнення дитиною трирічного віку, допомога по догляду за її дитиною може надаватися іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною. Згідно зі ст. 179, 181 КЗпП і ст. 18, 20 Закону "Про відпустки», відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана повністю або частково батьком дитини, бабусею, дідусем чи іншими родичами, які фактично здійснюють догляд за дитиною, або особою, які усиновили дитину. Для цього одному з осіб, яка фактично здійснює догляд за дитиною, потрібно для оформлення відпустки по догляду за дитиною, яка не досягла трирічного віку, звернутися в соцзабез, оформивши при цьому відпустку на себе.
Тимчасова державна допомога
Ч. 8 ст. 181 Сімейного кодексу України передбачено, що якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути менше, ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Тимчасова допомога надається при наявності однієї з наступних підстав: 1) рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; 2) один з батьків перебуває під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнаний в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі, 3) місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.
Для призначення тимчасової допомоги одержувач повинен подати в соцзабез за місцем проживання (перебування) документи, передбачені п. 6 Порядку 189: 1) заява, 2) копію свідоцтва про народження дитини, 3) довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; 4) довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Крім того, залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: 1) рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; 2) довідка державної виконавчої служби, яка підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; 3) довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; 4) повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
Отримавши всі необхідні документи, соцзабез протягом 10 календарних днів приймає рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги. Розмір тимчасової допомоги залежить від віку дитини і розміру прожиткового мінімуму, гарантованого державою для дитини цього віку. Один встановлений для дітей віком до 6 років, другий - для дітей віком від 6 до 18 років.

До сукупного доходу сімей (одержувачів) входять:

 — нарахована заробітна плата, у тому числі за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі і вихідні дні та за роботу за сумісництвом; плата за роботу в колективному сільськогосподарському підприємстві; надбавки і доплати всіх видів;  премії,  установлені  за системами оплати праці на підприємстві, в установі, організації, незалежно від періодичності і джерел їх виплати; відсоткові надбавки і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за підсумками роботи за рік підприємства, установи чи організації. Премії і щорічні винагороди включаються до сукупного доходу на час їх нарахування, при цьому за рік ураховується не більше однієї винагороди за вислугу років;

 — інші грошові виплати, які мають систематичний характер (польове забезпечення, доплати за роз'їзний та рухомий характер роботи тощо, крім виплат на відрядження);

 — стипендії, пенсії, допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається  відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності), допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів та щомісячні компенсаційні виплати. При цьому до сукупного доходу не включається відповідна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід. При зверненні за призначенням декількох видів допомоги, розмір яких визначається з урахуванням сукупного доходу, до сукупного доходу сім'ї входять розміри призначених на дату звернення зазначених видів допомоги, крім допомоги, для призначення якої обчислюється сукупний дохід;

 — доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів та від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних державних податкових адміністрацій. За відсутності цих даних доходи фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних книги обліку доходів і витрат за встановленою формою;

 — усі види винагород, які виплачуються штатним (позаштатним) літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншим особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів;

при цьому розмір доходу визначається як середньомісячний розмір гонорару за рік, що передує зверненню за призначенням допомоги, з урахуванням коефіцієнта зростання середньомісячної номінальної заробітної плати працівників, зайнятих в економіці;

 — матеріальне забезпечення відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

 — доходи від здавання житлового приміщення (будинку) або інших будов у найм або в оренду (на  підставі довідок органів державних податкових адміністрацій);

 — натуральна оплата праці;

 — грошове забезпечення військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;

 — суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків;

 — заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з постійною роботою на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання;

 — суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника;

 — одержані аліменти;

 — фактичний заробіток осіб, які працювали у фізичних осіб. При цьому натуральна частина заробітної плати цих осіб також включається до їх сукупного доходу;

 — суми індексації грошових доходів населення та компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів їх виплати;

 — доходи від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих для ведення городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки (паю), виділеної внаслідок розпаювання землі;

 — допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

 — інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства.

До сукупного доходу включаються також виплати, передбачені Законом  України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

підвищення розміру оплати праці, стипендій та пенсій громадян, які працювали або працюють на територіях радіоактивного забруднення;

оплата додаткової відпустки;

різниця між заробітками в разі переведення на нижчеоплачувану роботу;

середня заробітна плата, що зберігається за працівником у разі звільнення його з роботи у зв'язку з відселенням;

компенсація за час вимушеного простою;

щомісячна грошова допомога у зв'язку з  обмеженням споживання продуктів харчування місцевого  виробництва та особистого підсобного господарства;

щорічна допомога на оздоровлення

Категорія: Соціальні питання | Додав: administrator (26.06.2011)
Переглядів: 36604 | Коментарі: 90 | Рейтинг: 2.4/21
Всього коментарів: 90

Порядок виводу коментарів: За замовчуванням Спочатку новi Спочатку старі

90 Людмила   (Сьогодні 00:27)

Доброго дня. Підскажіть будь-ласка. У мене двоє дітей - 11 років і 1р.1.м. З чоловіком з яким у мене перша дитина у шлюбі не перебувала і не проживаю. Перебуваю у шлюбі з чоловіком з яким у мене друга дитина - 1 рік і 1м. На першу дитину отримую допомогу як одинока мама. Зараз ця сума становить 300 грн з лишнім. На другу дитину отримую лише одноразову допомогу яку розбили і щомісяця виходить 1012 грн. Раніше я отримувала по доходах як одинока мама 600 з лишнім гривень, після народження другої дитини цю допомогу мені урізали. І з липня я отримую лише 300 і 1000 грн відповідно. Чи можу я звертатись у созахист з заявою про збільшення суми виплати як одинока мама. яка сума мені має бути призначена? Чоловік ніде не працює і в ЦЗ на обліку не стоїть.


89 Вікторія   (Вчора 22:14)

Доброго дня!Я виховую днечку якій в грудні виповниться 6 рочків)З чоловіком рзлучені,він виплачує аліменти в розмірі 300 грн.я не працюю,скоротили(Скажіть будьласка яку допомогу я б могла оформити???Завчасно дякую!


88 Марина   (Вчора 12:13)

Доброго дня підкажіть будь ласка,що таке матеріальна допомога,яку дають матерям-одиначкам??? дякую

Відповідь: Доброго дня!
Згідно із Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, статтею 183 допомога на дітей одиноким матерям, які мають дітей до 18
років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних
закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних
закладах, – до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50
відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та
середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку. Допомогу на дітей одиноким
матерям призначають за наявності відповідної довідки державного органу
реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги
реєстрації народжень відомостей про батька (матір) дитини. Допомога на
дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги. (Стаття 182 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”).


87 лілія   (26.10.2014 00:15)

Доброго дня!
1. Я непрацююча одинока мати, дитині 2,4роки, від народження мені необїідно було кожні пів року поновлювати документи на виплату одноразової допомоги і соц допомоги одиноким матерям. допомоги по доходах, після закінчення виплат одноразової допомоги по досягненю дитиною 2-річного віку в звязку із ситуацією що склалася в нашій країні в мене відмовилися приймати заяву та декларацію на поновлення виплат соц допомоги одиноким матерям, в серпні та вересні я отримувала по 440 гр, в цьому місяці прийшло лише 130гр, хоча в законі <Про державну допомогу сім'ям з дітьми> говориться < ... не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.> що становить 330гр.
2. Що робити? Куди звертатись? Які документи маютьбути в мене на руках?

Відповідь: Доброго дня! 
Спочатку Вам потрібно письмово звернутися до керівництва управління за письмовим роз"ясненням причин зменшення суми виплат. І тільки після цього звертатися до суду з позовною заявою щодо виплат недорахованих сум допомоги.
Допомога одиноким мамам на дітей не була скасована та зменшена урядом. Допомога по догляду за дитиною до 3-х років була скасована урядом. Потрібно розібратися, яка допомога була у Вас.


Доброго дня!
Відповідно до ст. 18–1 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має.
Прошу підказати, що робити в такій ситуації: жінка отримує допомогу як мати-одиначка (7 дітей), але і живе з чоловіком (батьком цих дітей), і веде спільне господарство. Шлюб не зареєстрований.
І що далі? Чи можливо доказати (довести), що вона не правомірно отримує допомогу? Куди звертатись?
P.S. В управлінні соцзахисту її покривають, певно заплатила))) biggrin

Відповідь: Доброго дня!
Контроль за використанням коштів проводиться органами управління праці та соціального захисту населення на підставі комісії, яка проводить перевірки по місцю проживання. Контроль за правильним використанням законодавства у сфері соціального захисту населення покладається на департамент соціального захисту населення, спеціаліст якого знаходиться в кожній районній адміністрації. Також можна звернутися в прокуратуру щодо нецільового використання коштів. Але я не розумію для чого Вам це. Якщо не будуть платити, дітям прийдеться важко. І отримані кошти прийдеться повертати.


85 ЗОряна   (04.10.2014 17:29)

Добрий день, я мати одиначка хочу помінять записи про батька в свідоцтві. зарас записані моя фамілія і моє побатькові, я би хотіла поміняти на біологічного батька, но ми не збираємся зним вступати в шлюб.

Відповідь: Доброго дня!
Заява про визнання батьківства, яка є підставою для внесення змін, може бути подана до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису про народження або за місцем постановлення рішення суду про визнання батьківства.


84 Тетяна   (02.10.2014 17:15)

Доброго дня!В мене до Вас таке запитання:я одинока мати,дитині вже виповнилося 2 роки,збираюсь стати на облік до центру зайнятості,і знайомі мені говорили що я можу оформити якусь іще допомогу тільки при цьому я повинна бути на обліку в центрі зайнятості.Так от чи є така допомога,і як її оформити?Дякую!

Відповідь: Доброго дня!
Так, Ви маєте можливість оформити допомогу, як малозабезпечена сім"я. Але Вам можуть відмовити, якщо Ви працездатного віку ніде не працюєте та не стоїте на обліку в центрі зайнятості.


83 Ніна   (23.09.2014 09:45)

В управлінні соціальної політики та захисту населення, мені відповіли, що якщо я не працюю, то не маю права отримувати допомогу малозабезпеченим сім’ям. Це дійсно так?

Відповідь: Доброго дня!
Згідно Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ст. 7:
Умови, за яких державна соціальна допомога не призначається, зменшується її розмір або припиняється виплата.

     Державна соціальна  допомога  не  призначається  у  випадках, коли:

     працездатні члени  малозабезпеченої  сім'ї  не  працюють,  не служать,  не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних,   вищих   навчальних  закладах  I-IV  рівнів акредитації протягом трьох місяців,  що передують місяцю звернення за  призначенням  державної соціальної допомоги (крім осіб,  які в установленому  порядку  визнані  безробітними  та  за  інформацією центрів  зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню;  осіб,  які доглядають за дітьми до  досягнення ними трирічного віку або за дітьми,  які потребують догляду  протягом   часу,   визначеного   у   медичному   висновку
лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або  дітьми-інвалідами  віком  до 18 років, за інвалідами II групи
внаслідок  психічного  розладу,  а  також  за особами, які досягли 80-річного  віку;  фізичних  осіб, які надають соціальні послуги);
{  Абзац  другий  частини  першої  статті  7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3526-VI ( 3526-17 ) від 16.06.2011, N 618-VII ( 618-18 ) від 08.10.2013 }


82 Людмила   (19.09.2014 20:58)

Я одинока мама у мене дитина якій лише 2,5 років як мені розрахувати допомогу як малозабезпеченій сімї

Відповідь: Доброго дня!
Розмір допомоги малозабезпеченим — це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно законом про
державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може
бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для
сім’ї.
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Держкомстатом і Держкомсім’ямолоддю.


81 Альона   (19.09.2014 10:16)

Я мама одиночка, моїй дочці 1р і 3 міс і хочу виходити на роботу чи зберігаються за мною виплити із центру зайнятості чи іх скоротять. Дякую

Відповідь: Доброго дня!
Влаштування на роботу є підставою для припинення виплат з центру зайнятості та позбавлення статусу безробітної.


1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-73
Будемо Вам вдячні за перегляд однієї реклами в розділі "Друзі сайта". Це буде оплатою за відповідь на Ваше запитання.
Пошук на сайті
Друзі сайта
Відвідувачі онлайн

Онлайн всього: 5

Гостей: 5

Користувачів: 0

загрузка...

Цікаві статті

Источник: http://pravoznavstvo.at.ua/publ/socialni_pitannja/...

Опубликовал Frames, 19.11.2014, 01:58